Trong các tác phẩm văn học, mỗi một nhân vật văn học đều có những tính cách riêng, số phận riêng không thể lẫn. Vì vậy, để phân tích một nhân vật thành công cần làm sáng tỏ một tính cách, một số phận: Lai lịch, Ngoại hình, Ngôn ngữ, Nội tâm, Cử chỉ hành động và những nhận xét của các nhân vật khác về nhân vật đang được phân tích…

Dưới đây là một số hướng dẫn cũng như bài văn phân tích nhân vật điển hình, các bạn có thể coi đây là nguồn ngữ liệu tham khảo cho quá trình học tập.