Câu 125: Trách nhiệm pháp lý quốc tế của các tổ chức quốc tế

Trong nhiều TH khi có vi phạm, các tổ chức QT có thể phải chịu TN kép:

• Một mặt: TCQT chịu TN trước QG thành viên do vi phạm điều lệ của tổ chức

• Mặt khác: nếu vi phạm đó ảnh hưởng đến Luật quốc tế nói chùng thì TCQT phải chịu TN trước cộng đồng quốc tế.

Các hình thức chế tài trong luật quốc tế

– Các biện pháp cưỡng chế phi vũ trang: cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ QT, đường sắt, đường biển, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác, kể cả việc cắt đứt quan hệ ngoại giao

– Các biện pháp cưỡng chế vũ trang: những cuộc biểu dương lực lượng, phong tỏa và những cuộc hành quân khác, do các lực lượng hải, lục, không quân của thành viên LHQ thực hiện.

READ:  Câu 48. Luật quốc tế và vấn đề bảo vệ quyền con người

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]