Câu 79: Các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu của Việt Nam về biển

– Tuyên bố của Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tháng 5/1977.

– Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam 1982.

– Luật Biên giới quốc gia 2003.

– Bộ luật Hàng hải 2005 (thay thế Bộ luật Hàng hải 1990)

– Luật liên quan: Luật Dầu khí 1993; Luật Thủy sản 2003…

Nội dung liên quan

READ:  Câu 10. Chứng minh rằng những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là những nguyên tắc quan trọng nhất, bao trùm nhất và được thừa nhận rộng rãi nhất trong luật quốc tế
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]