Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá là gì? Phân biệt hình thức chào hàng cạnh tranh và hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chào hàng cạnh tranh: Đây là một dạng của hình thức cạnh tranh rộng rãi. Hình thức này được lựa chọn đối với những gói thầu có tính chất kỹ thuật đơn giản với giá trị nhỏ. Bên mời thầu có thể tổ chức rất đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí

Kết quả hình ảnh cho Chào hàng cạnh tranh

– Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các điều kiện sau đây:

a) Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng;

b) Nội dung mua sắm là những hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng.

– Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba nhà thầu khác nhau.

Phân biệt hình thức chào hàng cạnh tranh và hình thức đấu thầu rộng rãi

Chào hàng cạnh tranhĐấu thầu rộng rãi
Khái niệmLà hình thức đấu thầu được lựa chọn đối với những gói thầu có tính chất kỹ thuạt đơn giản với giá trị nhỏLà hình thức đấu thầu mà bên mà bên mời thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia
Đặc trưng-Mời thầu trực tiếp

-Giá trị gói thầu thường không dưới 2 tỉ đồng

-Số lượng nhà thầu tham gia tối thiểu là 3

-Mời thầu gián tiếp( thông qua các phương tiện thông tin đại chúng)

-Giá trị gói thầu tùy thuộc vào tính chất gói thầu

-Không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia

Điều kiện áp dụng– Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng;

– Nội dung mua sắm là những hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng.

– Sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển.

– Sử dụng vốn nhà nước để duy trì hoạt động thường xuyên của CQ nhà nước, tổ chức chính trị-XH, tổ chức chính trị, XH – nghề nghiệp, tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

– Sử dụng vốn NN mua sắm tài sản phục vụ cho cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sx, thiết bị nhà xưởng, đã đầu tư của DNNN

Quá trình thực hiệnKhi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba nhà thầu khác nhau.Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo mời thầu theo quy định (tại Điều 5) để các nhà thầu biết thông tin tham dự. Bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

 

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Theo bạn vũ trang có phải là một yếu tố hình thành nên văn hóa không? Vì sao?