Công chức tiếp công dân có được từ chối tiếp công dân ?

Sau khi đã uống rượu say xỉn. Anh A đến địa điểm tiếp công dân xã E yêu cầu công chức tiếp công dân cho được gặp trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để hỏi cho ra lẽ chuyện tranh chấp lối đi giữa nhà anh và nhà hàng xóm. Công chức tiếp công dân xã E có được từ chối tiếp công dân đối với anh A trong trường hợp này không?

Trả lời:

Theo Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013, người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

– Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

– Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

READ:  Việc từ chối làm thủ tục đăng ký khai sinh của công chức Tư pháp – Hộ tịch có phù hợp với quy định của pháp luật không?

– Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

– Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Đối chiếu với các quy định trên, Anh A đang trong tình trạng say rượu nên công chức tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân đối với anh A.

Nội dung liên quan

READ:  Giải thích của công chức Tư pháp – Hộ tịch có phù hợp với quy định của pháp luật không?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]