Diện tích và trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo tiêu chuẩn được quy định như thế nào?

Để phục vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân xã A đang tiến hành xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo tiêu chuẩn để có thể được điểm tối đa. Vậy diện tích và trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo tiêu chuẩn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 9 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ), diện tích, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân cấp xã phải bảo đảm những tiêu chuẩn sau:

1. Diện tích làm việc tối thiểu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là 40m2. Trong tổng diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải dành khoảng 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

2. Trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

a) Trang thiết bị chung: Căn cứ vào tính chất công việc của mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mức tối thiểu phải có máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, nước uống, quạt mát hoặc máy điều hòa nhiệt độ và các trang thiết bị cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

READ:  Việc tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quy định như thế nào?

b) Trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

– Được đặt tại vị trí trang trọng của cơ quan hành chính nhà nước, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính;

– Được bố trí khoa học theo các khu chức năng, bao gồm: Khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực đặt các trang thiết bị điện tử, kể cả máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch;

– Có phần cứng của hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng theo quy định; có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng phần mềm điện tử theo quy định.

READ:  Công chức chuyên môn nào của phường phụ trách nhiệm vụ xây dựng quy ước văn hóa?

Khi xã, phường, thị trấn bảo đảm diện tích, trang thiết bị như quy định nêu trên sẽ đạt được số điểm tối đa của Nội dung 1 Chỉ tiêu 2 Tiêu chí 2 Phụ lục I Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]