Lịch sử lớp 6 Em biết gì về các lãnh địa của các lãnh chúa phong kiến?

Lãnh địa phong kiến là khu đất rộng, trở thành vùng đất riêng của lãnh chúa phong kiến – như một vương quốc thu nhỏ.

Lãnh địa gồm có đất đai, dinh thự với tường cao, hào sâu, kho tàng, đồng cỏ, đầm lầy… của lãnh chúa. Nông nô nhận đất canh tác của lãnh chúa và nộp tô thuế, ngoài ra còn phải nộp nhiều thứ thuế khác. Lãnh chúa bóc lột nông nô, họ không phải lao động, sống sung sướng, xa hoa.

Đặc trưng cơ bản của lãnh địa: là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín của một lãnh chúa.

Nội dung liên quan

READ:  Giữa Người tối cổ và Người tinh khôn có sự khác nhau như thế nào? - Lịch sử lớp 6
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]