Em hãy trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh

Sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh được quy tụ chủ yếu trên ba lĩnhvực:

a) Văn chính luận:

– Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh CM củanhân dân,tố cáo tội ác của thực dân,đế quốc.

– Tác phẩm tiêu biểu:

+ Bản án chế độ thực dân Pháp(1925): tác phẩm có giá trị hiện thực sắc sảo là bản án tố cáo tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa.

+ Tuyên ngôn độc lập(1945): văn kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại: khai sinh ra nước VN Dân chủ cộng hòa; là áng văn chính luận mẫu mực.

+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến(1946),Không có gì quý hơn độc lập tự do(1966): đó là lời hịch truyền đi vang vọng khắp non song làm rung động trái tim biết bao người Việt yêu nước.

b) Truyện và kí:

READ:  Soạn bài: Cảnh Khuya và Rằm Tháng Giêng - Hồ Chí Minh

– Nội dung: vạch trần bộ mặt gian xảo,tố cáo tội ác của thực dân,phong kiến,kêu gọi tinh thần đấu tranh của nhân dân.

– Tác phẩm:

+ Lời than vãn của bà Trưng Trắc(1922)

+ Vi hành(1923)

+ Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.

c) Thơ ca:

– Nhật kí trong tù: phản ánh bức tranh đen tối của XH Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch.Tấm lòng nhân đạo bao la “sống cho tất cả chỉ quên mình”. Đặc biệt là bức chân dung tự họa về mặt tinh thần của người tù vĩ đại.Các tác phẩm tiêu biểu: “Chiều tối”, “Lai Tân”, “Người bạn tù thổi sáo”…

– Thơ HCM và thơ chữ Hán HCM: cổ vũ tinh thần đấu tranh CM và thể hiện tinh thần lạc quan,yêu nước của Hồ chủ tịch.

Nội dung liên quan

READ:  Nêu suy nghĩ về bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]