Học phí trường ĐH Phương Đông bao nhiêu tiền một tháng?

Bạn cũng giống như tôi cũng có chung thắc mắc học phí trường ĐH Phương Đông bao nhiêu tiền một tháng hay một năm, vì sắp tới tôi cũng có cháu định xét tuyển học bạ vào đây để học.

Qua tìm hiểu thông tin trên mạng và bạn bè thì tôi nhận được nhiều kết quả khác nhau, người nói học phí 2 triệu một tháng, người nói một năm học phí hơn 10 triệu, người thì nói học phí 20 một năm…

Như vậy, chốt lại học phí là bao nhiêu tiền một tháng? May mắn thay tôi đã tìm được tài liệu đề án tuyển sinh năm 2018 của trường và trong đề án này tôi đã biết một tháng học phí phải nộp là bao nhiêu nếu học ở trường Phương Đông, cụ thể trong đề án viết như sau:

Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong năm học. Đơn giá cho 1 tín chỉ là 300.000đ/TC.

Học phí dự kiến cho sinh viên chính quy khoảng 15.000.000đ/năm (khoảng 7.5 Triệu/Học kỳ). Lộ trình tăng học phí không quá 10% cho năm tiếp theo.

Như vậy có thể thấy trên đây là mức học phí của trường ĐH Phương Đông là tương đối dễ chịu so với các trường đại học khác, và học phí tăng theo lộ trình như sau:

  • Năm 1: 15 triệu
  • Năm 2: 15 triệu + 10% của 15 triệu = 16.5 triệu
  • Năm 3: 16.5 triệu + 10% của 16.5 triệu = 18.15 triệu
  • Năm 4: 18.15 triệu + 10% của 18.15 triệu = 19.965 triệu

Nếu mỗi năm học là mười tháng thì học phí mỗi trang sẽ từ 1.5 triệu đến 2 triệu, mức học phí này dễ chấp nhận, vì hiện tại mức học phí ở một số trường mầm non – mẫu giáo đã từ 2.5 triệu đến 6 triệu tháng rồi.