Kinh nghiệm thi môn Đường lối quân sự

Một số kinh nghiệm các bạn để lại khi thi Đường lối quân sự các bạn tham khảo để có kinh nghiệm học bài và làm bài thi nhé:

 • Đề có nhiều câu có đáp án sàn sàn như nhau.
 • Toàn lý thuyết thôi, quan điểm, bản chất, tính chất các kiểu,chiến tranh nhân dân, với chương 2 nhiều, qua hết ấy mà , yên tâm đi, J
 • Đề chủ yếu vào chương 2,chương 3 quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, chương 4 nd kết hợp pt kinh tế vs củng cố QPAN
 • Cứ ôn kỹ chương cuối nha
 • Ôn kỹ chương cuối
 • Câu hỏi phổ biến là có bao nhiêu quan điể, có bao nhiêu nội dung
 • Vào quốc phòng an ninh nhiều lắm, cả chương 5 nữa
 • Chủ yếu vào chương 1 ý, mấy câu kết hợp kinh tế với quốc phòng
 • Thi nhiều vào 2 chương cuối
 • Rải rác cả quyển, chả trừ phần nào.
 • Vào phần LLVT rất nhiều nhé!
 • Học hết tuấn hùng chả trúng câu nào.
 • Cứ câu nào dài nhất thì chọn
 • Vào XDLLVT ấy

Tập hợp các câu được chia sẻ

1.     1960 diễn ra cuộc chiến tranh nào? => đặc biệt

2.     Sự kết hợp kinh tế với quốc phòng được ông cha ta khái quát như thế nào?

3.     Quan niệm chiến tranh của Claudovit chỉ ra đặc trưng cơ bản của chiến tranh là vấn đề gì?

4.     Cơ sở để hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam?

READ:  Giáo trình môn đường lối quân sự file word

5.     Kháng chiến chống Mỹ, Đảng ta chọn thời điểm nào chuyển từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng => sau 1960

6.     An ninh nhân dân là gì?

7.     Ai là người rất chú trọng hợp vây chiến dịch, chiến thuật và tiến công bằng đòn thọc sâu hiểm hóc => Nguyễn Huệ

8.     Chiến dịch phòng ngự Quảng Trị diễn ra vào năm nào? => 1972

9.     Độc lập tự chủ tự lực tự cường là nền tảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

10. Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân

11. Chiến thắng mở ra kỷ nguyện độc lập sau 1000 năm Bắc thuộc  => 938- thế kỷ 10

12. Quang Trung đánh thắng bao nhiêu vạn quân Thanh? => 29

13. Claudovit quan niệm ntn về chiến tranh => sử dụng hành vi bạo lực

14. Giáo dục quốc phòng an ninh để? => nâng cao trình độ…

15. Chiến lược quân sự là gì?

16. 1 trong những nguyên tắc cơ bản xây dựng quân đội kiểu mới của lê-nin?

17. Cơ sở hình thành nghệ thuật đánh giặc của Đảng?

18. Lý Thường Kiệt đánh quân Tống trên sông nào? => Như Nguyệt

19. Nghệ thuật “đồn điền” được hình thành từ thời nhà nào? => hậu Lê

20. 1 yêu cầu thực hiện trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc? => tiết kiệm, duy trì sản xuất, quản lý tiêu dung, tiết kiệm tiêu dùng.

READ:  Nêu Vi trí, đăc trưng của nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân

21. Đồn điền xuất hiện vào thời kỳ nào? Hậu Lê (trang 107)

22. “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của địch” là tư tưởng của ai? => Lý Thường Kiệt

23. Động lực phát triển của xã hội nguyện thủy là gì?

24. Có mấy nội dung xây dựng QPTDANND? => 5

25. Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam(trang 60).

26. Quan điểm của Claudovit về chiến tranh .

27. Nghệ thuật quân sự được sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

28. Nghệ thuật chiến dịch là gì? (trang 153)

29. Lý Thường Kiệt đã sử dụng phương pháp nào? => tiên phát chế nhân

30. Chiến dịch ở Quảng Trị diễn ra vào năm nào? => 1972

31. Nội dung của chiến lược quân sự Việt Nam từ khi Đảng lãnh đạo.

32. Lý Bôn lên  ngôi hoàng đế đặt tên nước là => Vạn Xuân

33. Chiến lược quân sự là gì?

34. Lực lượng toàn dân đánh giặc được tổ chức ntn?