Lịch sử 7 – Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Tên tuổi của anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ không chỉ gắn liền với những công lao lừng lẫy về quân sự mà còn rất tài ba trong việc xây dựng đất nước

1/. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.

+ Ban hành chính sách khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, nhờ đó sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng.

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhều loại thuế, nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

+ Ban bố chiếu lập học, các huyện xã được nhà nước khuyến khích mở trường học, dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

+ Lập viện sùng chinh để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.

READ:  Lịch sử 7 - Hướng dẫn làm bài tập lịch sử

2/. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.

* Quốc phòng:

– Sau chiến thắng Đống Đa, nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ vẫn bị đe dọa: phía Bắc, Lê Duy Chỉ vẫn lén lúc hoạt động ở biên giới; phía Nam, Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và chiếm lại Gia Định.

+ Tiếp tục thi hành chế độ quân dịch.Tổ chức quân đội bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kị binh. Có chiến thuyền lớn chở được voi chiến hoặc 500 đến 600 lính…

* Ngoại giao:

– Đường lối ngoại giao khéo léo

– Đối với nhà Thanh mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tất đất của tổ quốc.

– Đối với Nguyễn Ánh, quyết định mở cuộc tiến công lớn để tiêu diệt.

– Kế hoạch đang tiến hành thì 16/9/1792 Quang Trung qua đời, Quang Toản lên kế nghiệp cha, nhưng từ đó nội bộ triều đình Phú Xuân suy yếu dần.

READ:  Những nét chính về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê? - Lịch sử 7

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]