Lịch sử 7 – Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Sau hơn 1000 năm kiên cường bền bỉ chống lại ách đô hộ của PK phương Bắc , cuối cùng nhân dân Ta đã giành lại được nền độc lập. Với trận Bạch Đằng lịch sử (năm 938), nước Ta bước vào thời kì độc lập, tự chủ.

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ

– 939: Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.
– Xây dựng chính quyền:

+ Trung ương:Vua đứng đầu và quyết định mọi việc.

+ Ở địa phương: cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

– Bộ máy nhà nước

Lịch sử 7 – Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

2.Tình hình chính trị cuối thời Ngô

-944: Ngô Quyền mất Dương Tam Kha tiếm quyền , các phe phái nổi lên khắp nơi.
-950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng cuộc tranh chấp giữa các thế lực, thổ hào địa phương vẫn tiếp diễn, dẫn đến loạn 12 sứ quân.

READ:  Lịch sử 7 - Bài 23: KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỶ XVI – XVIII

3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

* Tình hình đất nước:

-Loạn 12 Sứ Quân đất nước chia cắt, loạn lạc.

-Nhà Tống có âm mưu xâm lược,

* Quá trình thống nhất:

-Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư.

Liên kết với Sứ Quân Trần Lãm.

-Được nhân dân ủng hộ. năm 967: đất nước thống nhất.

Những kiến thức cần nhớ bài Nước ta buổi đầu độc lập

Kiến thức:

  • Ngô Quyền xây dựng nền độc lập không phụ thuộc vào các triều đại phong kiến Trung Quốc
  • Nắm được quá trình thống nhất đất nuớc của Đinh Bộ Lĩnh .

Kĩ năng: Bồi dưỡng cho HS kĩ năng lập biểu đồ, sử dụng bản đồ khi đọc bài .

Tư tưởng:

  • Giáo dục ý thức độc lập tự do và thống nhất đất nước của dân tộc
  •  Ghi nhớ công ơn của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đã có công giành quyền tự chủ, thống nhất đất nước, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho nước ta
READ:  Trình bày những nét chính diễn biến và nhận xét về các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh xâm lược?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]