Lịch sử 7 – Ôn tập học kỳ 1

Từ thế kỷ X đến TK XV các triều đại Ngô – Đinh –Tiền Lê-Lý- Trần- Hồ thay nhau lên nắm quyền đó là giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta nhìn lại chặn đường lịch sử, chúng ta có quyền tư hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta cùng ôn lại chặng đường lịch sử ấy.

I. Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh –Tiền Lê.

1 Thời Ngô: Bộ máy nhà nước

Lịch sử 7 – Ôn tập học kỳ 1

2.Tình hình chính trị cuối thời Ngô

– 944: Ngô Quyền mất  Dương Tam Kha cướp ngôi triều đình lục đục,

– 950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước.

– 965: Ngô Xương Văn chết  loạn 12 Sứ Quân.

3.Thồi Đinh-Tiền Lê

– 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Vua.

READ:  Lịch sử 7 - Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

– Đặt tên nước là Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư.

– Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội.

– Tổ chức chính quyền.

– Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn

– Diễn biến:

– Đầu năm 981 quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo 2 đuờng thủy và bộ tiến đánh nước ta.

– Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt diễn ra. Cuối cùng thủy quân địch bị đánh lui.

– Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt buộc phải rútquân về nước.

II. Thời Lý –Trần

1. Bảng thống kê những chiến thắng lớn trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần.

Triều đại

Thời gian

Kháng chiến

1077

Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng lợi.

Trần

1258

Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất.

1285

Chiến thắng quân Nguyên l

n thứ hai.

1288

Chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba.

2. Diễn biến kháng chiến chống Tống, Mông, Nguyên. Thời Lý-Trần.

– Thời gian bắt đầu và kết thúc.

  • Chống Tống thời Lý : Bắt đầu vào tháng 10-1075, kết thúc là tháng 3-1077.
  • Chống Mông-Nguyên thời Trần : Bắt đầu từ tháng 1-1258 đến tháng 4-1288.

3. Đường lối kháng chiến, những tấm gương tiêu biểu. Tinh thần đoàn kết đánh giặc.

– Đường lối: kháng chiến toàn dân, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta.

– Những tấm gương yêu nước, bất khuất trong mỗi cuộc kháng chiến: Lý Thường Kiệt,Lý Kế Nguyên.( Thời Lý ),Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư, Trần Thủ Độ, Trần Quốc Toản…( thời Trần ).

-Tinh thần đoàn kết đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến của dân tộc.

4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.

– Nguyên nhân thắng lợi …

– Ý nghĩa lịch sử….

– Bài học kinh nghiệm.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]