Phân khúc là gì?

Hỏi đáp Marketing căn bản: Phân khúc là gì? Tại sao phải phân khúc thị trường? Có trường hợp nào doanh nghiệp không cần phân khúc thị trường hay không?

Phân khúc là hành động phân chia thị trường (khách hàng) thành các nhóm, mỗi nhóm là một khúc (hay một đoạn) sao cho các thành viên trong mỗi khúc tương tự về nhu cầu, còn các khúc khác nhau thì khác nhau về nhu cầu.

Những lý do của việc phân khúc thị trường là:

  • Sự khác biệt về nhu cầu của các khách hàng. Trong đa số lĩnh vực sản phẩm, những khách hàng khác nhau có những yêu cầu rất khác nhau đối với sản phẩm và các biến số khác trong marketing-mix.
  • Sự cạnh tranh ngày cành mạnh mẽ trong ngành. Điều này đòi hỏi nhà marketing phải hiểu biết sâu sắc hơn các đối thủ về nhu cầu của từng khúc và đáp ứng những nhu cầu này tốt hơn các đối thủ.
  • Sự giới hạn về nguồn lực của người bán. Mỗi người bán đều có những khả năng nhất định về công nghệ, tài chính hay marketing. Do đó, việc cố gắng dàn trải các nguồn lực hữu hạn để phục vụ tất cả các khách hàng với những nhu cầu cụ thể và khả năng thanh toán rất đa dạng tỏ ra không khả thi hoặc không hiệu quả.
READ:  Tái sản xuất của cải vật chất là gì?

Có những trường hợp mà doanh nghiệp không cần phân khúc thị trường. Đó là:

  • Doanh nghiệp không bị đối mặt với sự cạnh tranh, tức là doanh nghiệp là người bán duy nhất trong ngành.
  • Khách hàng là đồng nhất về sở thích hay nhu cầu.

Nội dung liên quan

READ:  Bảo đảm dự thầu là gì? Tại sao nhà thầu cần nộp bảo đảm dự thầu?
Đánh giá SAO
[Tổng: 1 Trung bình: 5]