Tài liệu – đề thi – câu hỏi môn Bảo hiểm thương mại

Chia sẻ cùng các bạn bộ tài liệu liên quan đến môn Bảo hiểm thương mại, các tài liệu gồm: đề thi, câu hỏi và các bài tập để các bạn ôn luyện…

Tổng hợp đề thi môn Bảo hiểm thương mại

Đề 1

 • 1. Nguyên tắc BHTM
 • 2. So sánh BH trách nhiệm dân sự và BH con ng trong BHTM
 • 3. Vì sao phải BH hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển
 • 4. Bài tập

Đề 2

 • Câu 1 (2d): các loại rủi ro hàng hải và tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
 • Câu 2 (3d): nguyên tắc bồi thường. cho ví dụ. được áp dụng trong loại hình bảo hiểm nào? tại sao?
 • Câu 3 (2d): các loại hình bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp tử vong
 • Câu 4 (3d): bt 2 tàu đâm nhau ….

Đề 3

 • 1. Vai trò BH trong nền KTTT
 • 2. Nêu ND BH ICC C, và so sánh vs BH ICC B
 • 3. Nguyên tắc bồi thường trong BHTS, ví dụ minh họa. Ts trong BH con ng ko AD ngtắc này?
 • 4. Bài tập..tàu gặp nạn và đâm va…

Đề 4

 • 1. Đặc điểm bh nhân thọ
 • 2. Nội dung nghiệp vụ bh xe cơ giới
 • 3. Phân biệt ttbp vs tttb. Ttr vs ttc. Ví dụ
 • 4. Bài tập xe cơ giới.

Đề 5

 • 1. nguyên tắc thế quyền trong BHTM, nêu ví dụ minh họa.
 • 2. phạm vi bảo hiểm của BH TNDS của chủ xe cơ giới đối với bên thứ 3. tại sao lại áp dụng dưới hình thức bắt buộc?
 • 3. sự cần thiết và vai trò của bảo hiểm con người
 • 4. bài tập đâm va xe
READ:  Các phương pháp phân tích phát triển kinh tế xã hội?

Đề 6

 • 1. nguyên tắc thế quyền trong BHTM
 • 2. so sánh BH vc xe cơ giới và BH TNds của chủ xe cơ giới vs người thứ ba
 • 3. sự cần thiết và tác dụng của BH con người
 • 4. 2 xe đâm va, dễ.

Đề 7 

 • 1. sự cần thiết khách quan của bh, tác dụng của nó.
 • 2. nội dung bh TNDS của chủ xe đối với ng t3.
 • 3. tại sao ở VN lại nhập CiF xuất FOB, giải pháp

Đề 1

Câu hỏi đúng sai

 • Bảo hiểm tiền gửi bảo vệ cho ngân hàng và tổ chức tín dụng
 • BHCN: khi xảy ra sự kiện BH, nếu ng tham gia nhiều hợp đồng BH thì các doanh nghiệp BH sẽ cùng đóng góp bồi thường
 • Hỏi về thời hạn của giá trị giải ước của BHNT
 • BHVCXCG là tự nguyện
 • BHNT: để đảm bảo hiệu lực hợp đồng, quyền lợi luôn đc duy trì suốt thời hạn BH

Bài tập: bài tập 1 bài về phí BHNT hỗn hợp phí nộp định kì, 1 bài tai nạn xe cơ giới

Đề 2

 • kdbh k đc phép phân tán rủi ro?
 • kdbh k đc áp dụng nguyên tắc đồng nhất các rủi ro?
 • bhnt hỗn hợp chỉ mang tính bảo vệ?
 • nguyên tắc trug thực tuyệt đối yêu cầu ng tham gia phải trung thực trog quá trình bh?
 • Bài tập tính phí toàn phần của bh tử kì phí nộp hàg năm
READ:  Khái niệm, ưu điểm và điều kiện thực hiện chiến lược phối hợp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội?

Đề 3

 • Câu 1: GTBH và STBH là yếu tố qtrog trog xác định trách nhiệm BH của cty BH. khi xảy ra rr đk BH thì BH đền tối đa STBH.
 • Câu 2: Tài xế và lái xe thuộc đối tượng được BH của BH TNDS của chủ xe đối vs ng thứ 3.
 • Câu 3: BHNT trọn đời có kỳ hạn và chỉ mang tính bảo vệ.
 • Câu 4: Đóng góp bồi thường khi 1 đối tượng BH cùng tham gia hợp đồng BH của nhiều DN bh

Một số bài tập mẫu môn bảo hiểm thương mại

Tài liệu – đề thi – câu hỏi môn Bảo hiểm thương mại

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]