Trình bày đôi nét về Văn hóa nhận thức về tự nhiên – vũ trụ của người Việt cổ

– Lối tư duy, nhận thức thế giới theo lối phạm trù, các cặp đối lập tồn tại. Cặp đôi khởi nguồn và khái quát nhất là Âm – Dương --> hình thành vạn vật. VD: nóng – lạnh, ngày – đêm…

– Khái quát thành Tam tài, âm dương kết hợp, tạo thành mô hình tồn tại và bền vững trong xã hội. VD: không gian – thời gian – con người, cõi trời – cõi thế – cõi âm…

– Từ nhiều trạng thái có thể phát sinh thêm ví dụ: tĩnh – động tạo ra Vuông – tròn, từ nóng – lạnh tạo ra sáng – tối.

– Nền văn hóa nông nghiệp (âm) và nền văn hóa du mục (dương).

– Quan niệm vật nào trội hơn về cường độ thì là Dương, tuy nhiên, không có gì là thuần nhất, trong dương có âm và ngược lại.

READ:  Chuẩn kiến thức kỹ năng Tự nhiên Xã hội lớp 1

– Âm dương và những yếu tố khác có sự chuyển hóa.

– Quan niêm nhận thức trong tính cách người Việt tạo thành những đặc điểm riêng: thích sự quân bình về âm dương, không thích sự thái quá, quan niệm về yếu tố dương phát triển, không có nhiều tư tưởng phát triển.

Nội dung liên quan

READ:  Tìm hiểu lễ hội Việt Nam - CSVHVN
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]