Trình bày những chuyển biến lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII?

– Đến thế kỉ XV, yếu tố kinh tế TBCN ở Tây Âu đã phát triển khá mạnh, với nhiều công trường thủ công như dệt vải, luyện kim, nấu đường… có thuê mướn nhân công, biến Tây Âu thành những trung tâm sản xuất và buôn bán lớn (nền sản xuất mới TBCN đã ra đời trong lòng xã hội phong kiến châu Âu).

– Trong xã hội, hai giai cấp mới được hình thành là tư sản và vô sản. Giai cấp tư sản có thế lực lớn về kinh tế, nhưng trên thực tế họ vẫn là giai cấp bị trị, bị chế độ phong kiến kìm hãm, chèn ép. Vì vậy mâu thuẫn giữa tư sản và nhân dân nói chung với chế độ phong kiến rất gay gắt.

Đây là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày những chuyển biến lớn và những đặc điểm nổi bật của các nước Pháp trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]