Sơ đồ tư duy về góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Như các bạn góc vuông là góc tạo bởi 2 đường thẳng cắt nhau và có số đo bằng 90 độ. Để nhận biết các góc khác người ta sẽ dùng góc vuông để làm đối tượng so sánh. Ví dụ góc nhọn là góc mà có giá trị đo được nhỏ hơn góc vuông, nếu giá trị đo được lớn hơn góc vuông thì ta gọi là góc tù, góc bẹt là trường hợp đặc biệt và ít sử dụng, giá trị đo được của góc bét là 180 độ tức là gấp 2 lần góc vuông.

Để giúp các bạn nhận biết đúng các góc, biết cách đo góc bằng êke ta có thể sử dụng sơ đồ tư duy bài giảng cho học sinh lớp 4 như sau:

Qua bài giảng này giúp các em dễ hình dung nhất về hình dạng các loại góc (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt cũng như biết áp dụng kiến thức nhanh nhạy thông qua trò chơi mà học ngay trên lớp, từ đó giúp các em suy luận làm các bài tập ở mức độ phức tạp hơn.