MỤC LỤC SOẠN BÀI NGỮ VĂN LỚP 8

Hướng dẫn soạn văn lớp 8 mới và đầy đủ, được biên soạn cẩn thận, chi tiết, mong phần nào giúp được các bạn. Chúc các bạn hoàn thành tốt môn ngữ văn lớp 8.

 

Phần 1 – Ngữ văn lớp 8

 1. Tôi đi học
 2. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
 3. Tính thống nhất chủ đề và bố cục văn bản
 4. Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
 5. Trường từ vựng
 6. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
 7. Bố cục văn bản
 8. Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
 9. Xây dựng đoạn văn trong văn bản
 10. Lão Hạc – Tác giả Nam Cao
 11. Từ tượnghình, từ tượng thanh
 12. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
 13. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 14. Tóm tắt văn bản tự sự
 15. Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
 16. Cô bé bán diêm
 17. Trợ từ, thán từ
 18. Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)
 19. Tình thái từ
 20. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 21. Chiếc lá cuối cùng
 22. Chương trình địa phương
 23. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 24. Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)
 25. Nói quá
 26. Thông tin về ngày trái đất năm 2000
 27. Nói giảm nói tránh
 28. Luyện nói Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 29. Câu ghép
 30. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
 31. Ôn dịch, thuốc lá
 32. Câu ghép (tiếp)
 33. Phương pháp thuyết minh
 34. Bài toán dân số
 35. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
 36. Dấu ngoặc kép
 37. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 38. Cảm tác Vào nhà ngục Quảng Đông
 39. Đập đá ở Côn Lôn
 40. Thuyết minh về một thể loại văn học
 41. Muốn làm thằng Cuội
 42. Hai chữ nước nhà