MỤC LỤC SOẠN BÀI NGỮ VĂN LỚP 9

Ngữ Văn lớp 9 được phân phối chương trình với nhiều thể loại bài đọc, từ chính luận, truyện trung đại, truyện Kiều đến truyện ngắn và thơ giai đoạn kháng chiến… Các kỹ năng viết văn, làm văn được trình bày chi tiết và tỉ mỉ hơn. Nội dung của Ngữ Văn lớp 9 khá nặng và nhiều vấn đề quan trọng các bạn cần nắm vững và ghi nhớ.

NGỮ VĂN LỚP 9 HOC KỲ 1

 1. Phong cách Hồ Chí Minh
 2. Các phương châm hội thoại
 3. Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 4. Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 5. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
 6. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
 7. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
 8. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
 9. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
 10. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
 11. Xưng hô trong hội thoại
 12. Chuyện người con gái Nam Xương
 13. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
 14. Sự phát triển của từ vựng
 15. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 16. Chuyện cũ trong phủ chúa (trích Vũ trung tuỳ bút)
 17. Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích)
 18. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
 19. Truyện Kiều của Nguyễn Du
 20. Chị em Thuý Kiều (trích Truyện Kiều)
 21. Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
 22. Thuật ngữ
 23. Miêu tả trong văn bản tự sự
 24. Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
 25. Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
 26. Trau dồi vốn từ
 27. Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự
 28. Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
 29. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
 30. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
 31. Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)
 32. Tổng kết về tự vựng
 33. Đồng chí
 34. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 35. Kiểm tra truyện trung đại
 36. Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
 37. Nghị luận trong văn bản tự sự
 38. Đoàn thuyền đánh cá
 39. Bếp lửa
 40. Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
 41. Tập làm thơ tám chữ
 42. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
 43. Ánh trăng
 44. Tổng kết về tự vựng (tiếp theo)
 45. Luyện tập viết đoạn vă tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
 46. Làng – Kim Lân
 47. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
 48. Lặng lẽ Sa Pa
 49. Người kể trong văn bản tự sự
 50. Luyện nói: Tự sự kết hợp với biểu cảm, nghị luận, chuyển đổi ngôi kể
 51. Chiếc lược ngà
 52. Kiểm tra phần Tiếng Việt
 53. Ôn tập phần Tập làm văn
 54. Cố hương – Lỗ Tấn
 55. Những đứa trẻ

NGỮ VĂN LỚP 9 HỌC KỲ 2

 1. Bàn về đọc sách
 2. Khởi ngữ
 3. Phép phân tích và tổng hợp
 4. Luyện tập phân tích và tổng hợp
 5. Tiếng nói của văn nghệ
 6. Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán
 7. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 8. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
 9. Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú
 10. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
 11. Chó sói và cứu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)
 12. Liên kết câu và đoạn văn
 13. Con cò
 14. Liên kết câu và đoạn văn (Luyện tập)
 15. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 16. Mùa xuân nho nhỏ
 17. Viếng lăng Bác
 18. Nghị luân về tác phẩm truyện (đoạn trích)
 19. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện
 20. Sang thu
 21. Nói với con
 22. Nghĩa tường minh và hàm ý
 23.  Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 25. Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ
 26. Mây và sóng
 27. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
 28. Bến quê
 29. Những ngôi sao xa xôi (trích)
 30. Biên bản
 31. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
 32. Tổng kết về ngữ pháp
 33. Luyện tập viết biên bản
 34. Hợp đồng
 35. Bố của Xi-mông
 36. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
 37. Con chó Bấc
 38. Kiểm tra phần tiếng Việt
 39. Luyện tập viết hợp đồng
 40. Bắc Sơn (trích hồi bốn)
 41. Tổng kết phần Tập làm văn
 42. Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)