1 chỉ vàng băng bao nhiêu gam

Mình vẫn thấy bố mẹ hàng tháng vẫn tích kiệm bằng cách mua một hoặc hai chỉ vàng cất đi. Mỗi lần như thế chỉ thấy mẹ ra tiệm mua về một hoặc 2 chiếc nhẫn trong chiếc hộp màu đỏ. Và mình cũng chỉ biết là bao nhiêu chỉ, cũng chưa thấy mẹ nói 1 chỉ vàng băng bao nhiêu gam, điều này làm mình thắc mắc.

Qua tìm hiểu đến bây giờ mình mới biết 1 chỉ vàng hay còn được gọi là một đồng cân nặng khoảng 3.75 gam vậy mà hiện giờ nó giá tới hơn 3.6 triệu đồng. Tính ra như vậy 1 cây vàng cũng chỉ nặng có 37.5 gam có giá tới hơn 36 triệu đồng, vậy là 1 lạng (100g) sẽ được khoảng gần 3 cây, và 1 kg thì được đến gần 30 cây rồi tức là có giá tới gần 1 tỷ.

Nội dung liên quan

READ:  Học sinh học ban tự nhiên có thông minh hơn ban xã hội không?
Đánh giá SAO
[Tổng: 1 Trung bình: 5]