Đề cương ôn tập môn Lịch sử vào lớp 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN LỊCH SỬ

A – Giai đoạn 1939 – 1945 gồm 10 câu hỏi và đáp án

B – Giai doạn từ năm 1946 đến 1954 gồm 9 câu hỏi và đáp án

c – Giai đoạn từ 1954 đến 1975 gồm 10 câu hỏi và đáp án

D – Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2000 gồm 3 câu hỏi

Để mở phần đáp án cho mỗi câu hỏi ôn tập môn lịch sử vào lớp 10 các bạn bấm vào tên câu hỏi để mở ra trang đáp án.

Xin đừng quên chia sẻ bài viết này, vì ai đó sẽ nhận được quan tâm của bạn 

READ:  Nêu hoàn cảnh và nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản đông Dương tháng 5/1941. Theo anh (chị), Hội nghị Trung ương đảng tháng 5/1941 có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]