Marketing căn bản – Trình bày bốn trụ cột của quan điểm marketing

Quan điểm marketing cho rằng sự thành công của một tổ chức cần dựa trên bốn trụ cột như sau:

  • 1. Xác định thị trường mục tiêu: nhận dạng rõ đối tượng phục vụ chính của họ là ai;
  • 2. Xác định những nhu cầu của thị trường mục tiêu: cần có những nghiên cứu chi tiết trong những lĩnh vực sản phẩm có liên quan tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, lấy những nhu cầu tự nhiên, nhu cầu cụ thể và nhu cầu có khả năng thanh toán của khách hàng làm cơ sở để xây dựng các chiến lược và chương trình hành động marketing;
  • 3. Thoả mãn những nhu cầu của khách hàng: sự thoả mãn của khách hàng là điều kiện cần để một tổ chức đạt mục tiêu của nó. Để thoả mãn khách hàng, cần có sự phối hợp tốt giữa các công cụ marketing và sự phối hợp tốt giữa bộ phận marketing và các bộ phận khác trong tổ chức.
  • 4. Hiệu quả: Đối với tổ chức kinh doanh, đó là khả năng sinh lời. Doanh nghiệp chỉ có thể thành công khi những chương trình marketing đem lại khả năng sinh lời cao hơn của các đối thủ cạnh tranh. Do đó, cần thẩm định kỹ khả năng sinh lời của từng khu vực, từng sản phẩm và từng nhóm khách hàng. Khả năng sinh lời, chứ không phải là doanh thu, là thước đo sự thành công trong marketing.

Nội dung liên quan

READ:  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Marketing căn bản có đáp án
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]