Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai?

Khoản 1 Điều 107 Luật đất đai năm 2013 quy định các khoản thu tài chính từ đất dai bao gồm:

– Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;
– Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê;
– Thuế sử dụng đất;
– Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
– Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;
– Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
– Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Nội dung liên quan

READ:  Việc xử lý đối với các trường hợp chậm nộp phí bảo hiểm tiền gửi, nộp thiếu hoặc thừa phí bảo hiểm tiền gửi được pháp luật quy định như thế nào?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]