Phân biệt marketing với các khái niệm tiếp thị hỗn hợp marketing và tiêu thụ sản phẩm – Marketing căn bản

Hỏi đáp Marketing căn bản: Phân biệt marketing với các khái niệm sau: tiếp thị, hỗn hợp marketing và tiêu thụ sản phẩm.

Theo cách hiểu của giới học thuật ở miền Nam nước ta, tiếp thị chính là marketing. Theo cách hiểu của giới học thuật và nhiều người dân ở miền Bắc nước ta, tiếp thị là những hoạt động bán hàng trực tiếp, bằng cách sử dụng nhân viên tới gặp gỡ trực tiếp người mua để chào bán sản phẩm.

Hỗn hợp marketing (marketing-mix) là bộ công cụ marketing được sử dụng một cách phối hợp để tác động tới khách hàng, bao gồm sản phẩm (sản phẩm chính và dịch vụ đi kèm), giá bán, phân phối và xúc tiến bán (hay truyền thông marketing).

Tiêu thụ sản phẩm hay bán hàng là một phần của marketing, bao gồm những hoạt động diễn ra sau khi sản phẩm đã được làm ra và kết thúc khi khách hàng đã thanh toán tiền mua hàng cho người bán, với mục đích và chuyển giao sản phẩm cho người mua và thu tiền về.

READ:  Trình bày kinh tế miền Bắc giai đoạn 1955 - 1975 - LSKT

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]