Phân biệt sự khác nhau giữa các tổ chức quốc tế chung, tổ chức quốc tế chuyên môn, tổ chức quốc tế khu vực và các tổ chức quốc tế khác

Sự khác nhau giữa các tổ chức quốc tế chung, tổ chức quốc tế chuyên môn, tổ chức quốc tế khu vực và các tổ chức quốc tế khác như sau:

Là tổ chức quốc tế mà hoạt động của nó bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, khoa học – kỹ thuật…như: EU, ASEAN, UN…

Là tổ chức quốc tế mà hoạt động của nó tập trung vào một lĩnh vực nhất định như tổ chức thương mại thế giới WTO, tổ chức nông lương quốc tế (FAO), Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)…

Là tổ chức quốc tế mà thành viên là các quốc gia trong cùng một khu vực địa lý như Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)….