Phân tích sự hình thành địa tô chênh lệch?

Câu trả lời gồm ba ý lớn của câu hỏi “Phân tích sự hình thành địa tô chênh lệch? Phân biệt địa tô chênh lệch I và địa tô chênh lệch II? Ý nghĩa của việc nghiên cứu địa tô chêng lệch II?”

1) Phân tích sự hình thành địa tô chênh lệch.

Địa tô chênh lệch là địa tô siêu ngạch thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn (độ màu mỡ, vị trí địa lý v.v)

Lợi nhuận siêu ngạch trong công nghiệp và trong nông nghiệp giống nhau ở chỗ chúng đều là số chênh lệch giá cả cá biệt của xí nghiệp có điều kiện sản xuất thuận lợi và giá cả xã hội; chúng khác nhau ở chỗ, trong công nghiệp chỉ có xí nghiệp có điều kiện sản xuất thuận lợi nhất (kỹ thuật cao nhất chẳng hạn) thu được vì giá cả xã hội hàng cụng nghiệp được quy định ở xí nghiệp có kỹ thuật trung bình cũn trong nông nghiệp kinh doanh trên ruộng đất tốt và trung bình cũng thu được lợi nhuận siêu ngạch vỡ giá cả xã hội hàng nông nghiệp được quy định ở ruộng xấu nhất. Lợi nhuận siêu ngạch trong công nghiệp không ổn định, lợi nhuận siêu ngạch trong nông nghiệp ổn định hơn.

READ:  Sản xuất hàng hóa là gì? Nó ra đời và phát triển như thế nào?Nó có ưu việt gì so với kinh tế tự nhiên?

2) Phân biệt địa tô chênh lệch I và địa tô chênh lệch II.

Địa tô chênh lệch I là địa tô gắn liền với ruộng đất trung bình và tốt do tự nhiờn đó tốt. Địa tô chênh lệch II là địa tô gắn liền với đầu tư thâm canh (biến ruộng đất xấu thành ruộng đất tốt v.v)

3) Ý nghĩa của việc nghiên cứu địa tô chênh lệch II.

Nghiên cứu địa tô chênh lệch II là cơ sở lý luận để nhà nước ban hành chính sách không thu thuế vào địa tô chênh lệch II nhăm khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh.

Nội dung liên quan

READ:  Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]