Phương pháp nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

I. Ghi nhớ

Để thể hiện mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài QHT, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như :

– Vừa…. đã….; chưa…. đã….; mới…. đã….; vừa…. đã…..; càng….càng…..

– Đâu… đấy.; nào…. ấy.; sao….vậy.; bao nhiêu…..bấy nhiêu.

II. Bài tập thực hành

Bài 1 :

Xác định các vế câu, cặp từ hô ứng nối các vế câu trong từng câu ghép dưới đây :

a) Mẹ bảo sao / thì con làm vậy.

b) Học sinh nào chăm chỉ / thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập.

c) Anh cần bao nhiêu / thì anh lấy bấy nhiêu.

d) Dân càng giàu / thì nước càng mạnh.

Bài 2:

Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống :

a) Nó …về đến nhà , bạn nó … gọi đi ngay.

b) Gió …to, con thuyền ….lướt nhanh trên biển.

c) Tôi đi …nó cũng đi…

d) Tôi nói….., nó cũng nói….

*Đáp án :

a) vừa… đã…

b) càng….càng…

c) …. đâu…. đấy.

d) …sao….vậy.

Bài 3 :

Điền vế câu thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép :

a) Mưa càng lâu,…

b) Tôi chưa kịp nói gì,….

c) Nam vừa bước lên xe buýt,…

d) Các bạn đi đâu thì….

*Đáp án :

a) ….. đường càng lầy lội.

b) …..nó đã bỏ chạy.

c) …..xe đã chuyển bánh.

d) …..tôi theo đấy.

Đánh giá SAO
[Tổng: 0 Trung bình: 0]