Quy chế pháp lý của biên giới quốc gia?

Do pháp lý trong nước và Điều ước quốc tế về biên giới mà quốc gia ký kết với các nước láng giềng có chung đường biên giới quy định.

Chế độ pháp lý của biên giới quốc gia bao gồm:

+ Những nguyên tắc và quy định chung về biên giới quốc gia.

+ Quy chế biên giới: qc qua lại, hoạt động ở khu vực biên giới; qc sử dụng nguồn nước, sử dụng song suối biên giới khai thác, khai thác tài nguyên…

+ Quy chế quản lý, bảo vệ biên giới

+ Quy chế giải quyết tranh chấp nảy sinh ở khu vực biên giới

Nguyên tắc chung: những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương như quốc hội, chính phủ, theo nguyên tắc có đi có lại và tôn trọng sự bất khả xâm phạm của biên giới quốc gia. Mọi việc kiểm soát biên phòng, hải quan, ktra vệ sinh dịch tễ, thú y.. ở cửa khẩu nước nào thì theo quy định của pl quốc gia đó. Ngoài ra, pháp luật các nước đều quy định chặt chx quy chế bảo vệ biên giới quốc gia, chống lại các hành vi xâm nhập biên giới bất hợp pháp cũng như trừng trị nghiêm khắc các hành vi xâm phạm quy chế biên giới.

READ:  Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]