So sánh hai biện pháp trung gian và hòa giải quốc tế

Giống nhau:

Đều là phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp thông quan bên thứ 3

Khác nhau:

Đặc điểm

– Bên trung gian không tham gia đàm phán và không đưa ra các điều kiện để giải quyết tranh chấp

– Tham gia đàm phán từ đầu cho đến khi kết thúc, đưa ra kiến nghị, đề nghị thay đổi yêu sách các bên tranh chấp nhằm làm cho các bên xích lại gần hơn

Nhiệm vụ

– Khuyến khích, động viên các bên tranh chấp giả quyết bằng hòa hình bằng cách tác động để các bên tiếp xúc ngoại giao và tiến hành các cuộc đàm phán chính thức

– Dung hòa các yêu sách và hòa giải giữa các bên, nhưng kiến nghị không có tính chất bắt buộc đối với các bên tranh chấp

Điều kiện kết thúc

– Kết thúc khi các bên tranh chấp ký điều ước quốc tế về giải quyết tranh chấp

READ:  Câu 58: Xác định biên giới quốc gia trong luật quốc tế:

Kết thúc trong các trường hợp:

– Vụ tranh chấp kết thúc

– Các bên chấp nhận kết luận, kiến nghị của các bên hòa giải

– Các bên hoặc 1 bên tranh chấp bác bỏ kết luận hoặc khuyến nghị

Nội dung liên quan

READ:  Câu 89: Chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao. Cấp bậc và hàm đại diện ngoại giao;
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]