Tháp tuổi của nước có dân số trẻ, dân số già khác nhau như thế nào?

Nước có “dân số trẻ” là nước có tỉ lệ người trong độ tuổi dưới 15 vượt quá 35%, còn độ tuổi trên 60 ở dưới mức 10% tổng số dân của cả nước. Còn nước có “dân số già” là nước có lứa tuổi dưới 15 từ 30 – 35%, độ tuổi trên 60 vượt quá 10%.

Các nước đang phát triển có kết cấu dân số trẻ vì lứa tuổi dưới 15 chiếm tới 40% tổng số dân, còn các nước kinh tế phát triển thường có dân số già.

Tháp dân số trẻ có hình tháp (đáy rộng, đỉnh nhọn) rõ rệt, thể hiện tỉ lệ trẻ em lớn hơn tỉ lệ người lao động một ít , tuổi thọ trung bình đang tăng.

Tháp dân số già có hình con quay thể hiện tỉ lệ trẻ em thấp, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ người già cũng nhiều, tuổi thọ tring bình cao.

READ:  Bài văn Tả con gà mái

Còn tháp dân số trưởng thành là loại chuyển tiếp có hình chuông, thể hiện tỉ lệ trẻ em tương đương với tỉ lệ người trong độ tuổi lao động, tuổi thọ trung bình cao.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]