Thế nào là thị trường ngách?

Hỏi đáp Marketing căn bản: Thế nào là thị trường ngách (a niche market)? Cho thí dụ để minh hoạ khái niệm này.

Thị trường ngách hay ngách thị trường (a niche market) là một nhóm khách hàng nhỏ, chưa được phục vụ bởi các những người bán lớn trong ngành. Thí dụ, Bitis đã xác định các tỉnh Tây Nam của Trung Quốc giáp nước ta là một trong những thị trường ngách của họ. Lý do là:

  • Những người tiêu dùng ở đây chưa được những nhà sản xuất giày dép của Trung Quốc chú ý vì đại bộ phận dân cư ở đây là nghèo và khoảng cách địa lý từ thị trường tới các nhà sản xuất giày dép của Trung Quốc là xa.
  • Khoảng cách địa lý từ thị trường này tới Việt Nam là gần hơn so với khoảng cách địa lý từ thị trường này tới các nhà sản xuất của Trung Quốc.
  • Trong số những người dân ở đây, có những nhóm người có yêu cầu cao đối với sản phẩm giày dép, mà yêu cầu này rất phù hợp với những giày dép được sản xuất theo chất liệu EVA mà Bitis đang có thế mạnh.
READ:  Đấu thầu rộng rãi là gì? Đấu thầu hạn chế là gì? Đấu thầu rộng rãi khác với đấu thầu hạn chế ở những điểm nào?

Trong kinh doanh buôn bán nhỏ, một người bán xôi, người lái xe ôm, một dịch vụ sửa chữa quần áo trong một khu chung cư đang phục vụ thị trường ngách, đó là những người dân ở khu chung cư đó. Doanh thu của những dịch vụ như vậy không lớn đến mức để các công ty lớn đầu tư cung cấp dịch vụ đó.