Thích Đi Chu Du Thiên Hạ

Truyện cổ Grimm

THÍCH ĐI CHU DU THIÊN HẠ

Ngày xưa có một bà già nghèo khó có một người con trai. Một hôm anh ta nói với mẹ là muốn đi chu du thiên hạ, bà mẹ nói:

– Con làm sao mà đi được, mẹ nghèo không có tiền cho con làm lộ phí.

Người con trai đáp: – Con sẽ tìm cách xoay xở sống qua ngày, lúc nào con cũng khấn cầu: “Không nhiều, không nhiều, không nhiều.”

Gặp toán thuyền chài đang quăng lưới đánh cá anh ta nói:

– Mong trời phù hộ các người, không nhiều, không nhiều, không nhiều.

– Này, anh nói gì đấy. Khi họ kéo lưới lên, mẻ lưới ít cá, họ liền lấy sào nện cho anh ta một trận nên thân và nói:

– Đã nhiều chưa hay không nhiều? Anh ta hỏi: – Thế tôi phải cầu khấn như thế nào? – Anh phải nói: “Bắt được nhiều, bắt được nhiều.”

READ:  Sự tích con cào cào

Anh ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, giờ thì mồm lúc nào cũng lẩm bẩm:

– Bắt được nhiều, bắt được nhiều. Đi qua chỗ dân làng đang hành hình một tên cướp, họ đang treo cổ nó lên, anh ta lại nói:

– Chúc dân làng bắt được nhiều, bắt được nhiều.

– Này anh nói gì đấy, bắt được nhiều hở? Một thằng chưa đủ khổ hay sao mà còn phải chúc thế?

Thế là dân làng xúm vào đánh cho anh một trận mềm xương sống. Ngóc đầu lên anh ta hỏi: – Thế tôi phải cầu khẩn như thế nào? – Nói thế này này: Xin trời thương kẻ khốn khó.

Đi được một thôi đường anh thấy một tên trộm đang làm thịt ngựa lấy da. Anh ta lại nói:

– Chào anh bạn, xin trời thương kẻ khốn khó.

– Này, nói gì đấy, thằng khốn khiếp kia?

READ:  Hãnsel và Gretel

Rồi tên trộm tiện tay quật roi tới tấp vào mặt anh ta, làm cho xây xẩm cả mặt mày.

Anh ta còn hỏi: – Thế tôi phải cầu chúc như thế nào? – Chúc thế này này: Đồ chết toi nằm trong hố.

Rồi anh ta lại lên đường, mồm luôn nói:

– Đồ chết tôi nằm trong hố. Đúng lúc ấy có một chiếc xe ngựa chở đầy khách đi qua, tới gần xe anh ta nói:

– Xin chào mọi người, đồ chết toi nằm trong hố.

Chiếc xe đang chạy bỗng đổ nghiêng xuống hố, người đánh xe ngựa chạy lại quật roi tới tấp vào chân anh ta.

Bị đòn đau quá, anh ta chỉ còn cách lết bò quay trở về nhà, từ đó anh ta không bao giờ mở mồm nói đến chuyện đi chu du thiên hạ nữa.