Tiến sĩ và tiến sĩ khoa học khác nhau như thế nào?

Tiến sĩ và tiến sĩ khoa học khác nhau:

Trong quy chế đào tạo sau đại học ở Liên Xô trước đây không có học vị thạc sĩ mà chỉ có học vị phó tiến sĩ và tiến sĩ. Ở Pháp cũng tương tự như Liên Xô nhưng tên gọi có khác: tiến sĩ đệ tam cấp và tiến sĩ quốc gia. Sau khi Liên Xô tan rã, ở Cộng hòa Liên bang Nga, người ta không còn phân biệt hai loại trên mà gọi chung là tiến sĩ. Ở Pháp cũng thế.

Ở Việt Nam, trước năm 1990, ta theo quy chế của Liên Xô. Sau đó, nếu duy trì quy chế cũ, ta không giống nước nào. Do đó, Chính phủ ký quyết định chuyển tên gọi phó tiến sĩ thành tiến sĩ mà không phải là thạc sĩ vì thời gian đào tạo thạc sĩ chỉ 2 năm, còn phó tiến sĩ là 4 năm. Cũng theo quy chế của Liên Xô trước đây, một luận án phó tiến sĩ có giá trị tương đương với một luận án tiến sĩ thì Hội đồng chấm có thể đề nghị lên cấp trên cho nghiên cứu sinh hoàn chỉnh luận án để đưa ra hội đồng cấp trên cho phép đưa ra bảo vệ tiến sĩ. Còn bình thường, sau khi có bằng phó tiến sĩ, nghiên cứu sinh mới được bảo vệ tiến sĩ.

READ:  Mẫu lời cam đoan trong luận án tiến sĩ chuẩn

Đổi tên gọi phó tiến sĩ thành tiến sĩ nhưng không để những tiến sĩ cũ bị cào bằng, người ta thêm từ khoa học phía sau để phân biệt. Vậy tiến sĩ khoa học được đánh giá cao hơn tiến sĩ.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]