Trên thế giới có bao nhiêu dân tộc?

Trung Quốc có 56 dân tộc. Có người cho rằng Trung Quốc có thể là quốc gia có nhiều dân_tộc nhất thế giới, kỳ thực không phải như thế. Ở châu Á, nếu tính các quốc gia có hơn 50 dân_tộc thì còn có Ấn Độ, Philippin, Indonesia. Nghe nói Indonesia có 150 dân_tộc. Quốc gia có nhiều dân_tộc nhất thế giới là Nijenia, có tới 250 dân_tộc lớn nhỏ với hơn 80 triệu người, chiếm 1/8 tổng số dân tộc trên thế giới.

Nói tóm lại trên thế giới có bao nhiêu dân tộc? Theo những thống kê chưa đầy đủ, con số chừng 2000

Số lượng nhân khẩu của các dân tộc trên thế giới khác nhau rất xa. Dân_tộc lớn nhất lên tới nghìn triệu, dân_tộc nhỏ nhất chỉ có vài chục người. Bảy dân_tộc có tổng số nhân khẩu lên tới quá 100 triệu người là người Hán, người Inđuxtan, người Mỹ người Bănggan, người Nga, người Nhật, người Braxin, 60 dân_tộc có nhân khẩu từ 10 triệu, 92 dân tộc có nhân khẩu từ mười vạn đến một triệu. Nhân khẩu các dân_tộc khác không có đủ mười vạn.

READ:  Vì sao Beethoven được tôn vinh là Nhạc Thánh?

Tổng số các ở châu Á là trên một nghìn, đại khái chiếm nửa tổng số trên thế giới, châu Á là đại lục có nhiều nhất trên thế giới, châu Âu ước tính có 170, khoảng 20 quốc gia cơ bản chỉ có một dân tộc.