Trí khôn của ta đây

Truyện cổ tích Việt Nam

TRÍ KHÔN CỦA TA ĐÂY

Có một con cọp lớn đi từ trong rừng sâu ra, nó nhìn thấy trên thửa ruộng ven rừng có một bác nông dân và một con trâu mộng đang cày. Con trâu chăm chỉ cày nhưng lâu lâu nó lại bị bác nông dân quất một roi kêu cái “đét” vào mông. Cọp ta lấy làm kinh ngạc lắm. Đợi đến buổi trưa, khi thấy trâu được tháo cày, Cọp lân la đến hỏi chuyện:

“Anh này, anh trông khỏe thế mà sao lại chịu để cho con người hành hạ khổ sở đến vậy ?”- Cọp khẽ hỏi.

Trâu khẽ thì thầm vào tai Cọp: “Con người nhìn tuy nhỏ bé nhưng họ lại có trí khôn đấy anh ạ!”.

Cọp thấy khó hiểu lại tò mò nên hỏi tiếp: ” Trí khôn nó là cái gì ? Nó như thế nào hả anh ?

Trâu cũng không biết phải giải thích thế nào, bèn trả lời cho xong chuyện: “Thì trí khôn là trí khôn chứ còn là cái gì nữa ? Nếu anh muốn biết rõ hơn thì đi mà hỏi con người ấy!”.

READ:  Ông tướng gầy

Bước thong thả, Cọp tiến lại gần chỗ bác nông dân. “Trí khôn của anh ở đâu, cho tôi xem một lúc có được không ?”- Cọp hỏi.

“Trí khôn của tôi để ở nhà mất rồi. Để tôi về lấy nó cho anh xem. Nếu anh cần thì tôi sẽ cho anh một ít”- Bác nông dân nghĩ ngợi một lúc và nói.

Thấy bác nông dân nói vậy, Cọp ta mừng lắm.

Bác nông dân định đi nhưng hình như lại chợt nhớ ra điều gì liền quay lại nói: “Nhưng nhỡ đâu khi tôi đi anh lại ăn mất con trâu của tôi thì sao ?”.

Cọp còn đang băn khoăn chư biết phải trả lời ra sao thì bác nông dân lại nói tiếp: ” Để tôi được yên tâm, hay là anh chịu khó để tôi buộc tạm vào gốc cây này”.

Cọp không một chút mảy may nghi ngờ mà chấp thuận luôn. Bác nông dân lấy dây thừng trói thật chặt Cọp vào dưới gốc cây. Sau đó bác mang rơm khô chất đầy xung quanh Cọp rồi châm lửa đốt và quát lớn:

READ:  Trinh phụ hai chồng

“Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây !”

Thấy vậy, trâu thích thú và bò lăn lóc ra mà cười, chẳng may hàm trên đập vào đá làm răng rụng hết không còn cái nào.

Cọp vùng vẫy trong đám lửa. Một lúc lâu sau, dây thừng bị lửa làm đứt Cọp mới vội vùng dậy co chân chạy một mạch thẳng vào rừng sâu mà không dám ngoảnh lại nhìn nữa.

Kể từ đó, cọp con mới sinh ra con nào con ấy đều có những vằn màu đên kéo dài trên người. Đó chính là dấu tích của những vết cháy năm xưa. Còn trâu cũng từ đó thì con nào cũng không có răng hàm trên mà chỉ trơ mỗi lợi.