Trình bày Các loại thủ tục khi ký kết các hợp đồng kinh doanh quốc tế

1. Sắp xếp chỗ ngồi

Thủ tục ký kết bắt đầu, những thành viên có liên quan của mỗi bên sẽ ngồi ở những vị trí đã được sắp xếp từ trước. Nhìn chung, bên khách sẽ ngồi ở phía bên tay phải đồng thời bên chủ nhà sẽ ngồi ở bên trái. Khi tất cả các bên đã sẵn sàng, buổi ký kết hợp đồng sẽ bắt đầu

2. Ký kết

Khi các thành viên đã ngồi xuống, hai bên cần đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng trước khi ký kết, Nếu có sai sót gì sẽ phải yêu cầu chỉnh sửa lại ngay.

Người ký kết trước tiên sẽ ký vào bản hợp đồng của bên mình và sau đó ký vào bản hợp đồng của bên kia.

Trong đa số các trường hợp, người ký tên sẽ đặt tên gọi trước tên họ nhưng người Trung Quốc lại đặt tên gọi sau tên họ. Đôi khi, họ có thể ký cả tên Tiếng Anh và tiếng Trung

3. Bắt tay và chúc mừng

Người ký kết sẽ bắt tay với người kia khi mà trao đổi bản hợp đồng đã ký kết. Các bên sẽ chúc mừng lẫn nhau, tặng quà hoặc có thể trao đổi bút dùng để ký coi như là quà lưu niệm

4. Tiếp tục công việc

Ký kêt hợp đồng không bao giờ là kết thúc của 1 vụ làm ăn. Mọi thứ luôn luôn thay đổi và tương lai ko chắc chắc được điều gì. Các hành động cụ thể không bao giờ diễn ra như đã định trước.

Mặc dù mỗi bên sẽ thực hiện công việc của mình như đã ký kết trong hợp đồng nhưng có thể sẽ có những trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống thay đổi.

Vì vậy ngay cả khi đã ký kết hợp đồng, mỗi bên sẽ phải duy trì liên lạc thường xuyên để biết được tình trạng của bên kia và để đảm bảo rằng liên lạc vẫn được duy trì và không bị ảnh hưởng.

Các câu hỏi đơn giản như câu hỏi có hoặc không không thường xuyên mang đầy đủ những thông tin để bạn có thể biết tường tận mọi tình hình. Ngoài ra để biết điều gì đag diễn ra với công việc, đối thoại thường xuyên có thể tạo điều kiện cho mối quan hệ kinh doanh được gây dựng với đối tác