Vì sao trong chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới? Hãy trình bày về “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

Vì sao Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới

 • Đất nước không bị chiến tranh tàn pha, Mĩ ở xa chiến trường, được hai Đại dương che trở.
 • Mĩ giàu lên trong chiến tranh nhờ được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham chiến (thu được 114 tỉ đô la)
 • Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào
 • Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
 • Trình độ tập trung sản xuất và tư bản cao.

Chiến lược toàn cầu của Mĩ

 • Khái niệm: Chiến lược toàn cầu là mục tiêu, kế hoạch có tính chất lâu dài của Mĩ nhằm làm bá chủ, thống trị thế giới
 • Mục tiêu: Chống phá các nước XHCN, ngăn chặn, xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
 • Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh vì nền hòa bình dân chủ thế giới.
 • Khống chế các nước, chi phối các nước tư bản đồng minh của Mĩ
 • Biện pháp thực hiện:
  • Mĩ tiến hành “viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước.
  • Lập các khối quân sự.
  • Gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược
  • Tăng cường chạy đua vũ trang
 • Kết quả: Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ như giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống Irắc (1991) rồi góp phần làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô, nhưng Mĩ cũng vấp phải những thất bại trong cuộc chiến tranh với Cuba (1959), Việt Nam (1975) …. Từ năm 1991 Mĩ muốn xác lập trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế nhưng hiện nay thế giới đang dần hình thành trật tự thế giới theo hướng đa cực, nhiều trung tâm.