Không giống như mọi năm, các năm gần đây để thi vào lớp 10 các bạn học sinh phải tham gia 4 môn thi, số lượng môn thi tăng lên nhằm đảm bảo mục tiêu học sinh học toàn diện hơn kiến thức bậc THCS.

Áp lực rất lớn đến học sinh cũng như phụ huynh khi số lượng môn tăng lên, các em phải học nhiều hơn, ôn nhiều hơn… dẫn đến ở nhiều vùng miền độ cạnh tranh thi vào lớp 10 được đánh giá khó hơn thi đại học.

Về nội dung đề thi đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GDĐT, nội dung theo chuẩn chương trình sách giáo khoa.

Để đạt thành tích tốt các bạn học sinh cần cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm tốt nội dung đề thi.

Các câu hỏi trong đề thi được phân chia theo cấp độ nhận biết, thông hiểu, một số câu thuộc vận dụng cấp độ thấp.

Hình thức thi được kết hợp giữa thi tự luận và trắc nghiệm, trong đó, môn Toán và Ngữ văn sẽ là tự luận, môn Ngoại ngữ kết hợp tự luận với trắc nghiệm. Môn còn lại sẽ thi 100% trắc nghiệm.