Xin gửi tới các bạn những bài văn mẫu lớp 6, được biên soạn theo chương trình Ngữ Văn lớp 6 hiện hành nhằm giúp học phần Tập làm văn trong môn học Ngữ văn lớp 6.

Một số đề bài văn mẫu lớp 6 có Dàn ý nhằm giúp các bạn tìm và sắp xếp ý tưởng. Các bài văn mẫu nhằm giúp các bạn học tập cách sắp xếp các câu thành đoạn văn, các đoạn thành bài văn và từ đó biết cách làm một bài văn đúng theo yêu cầu của thể loại.

Bài văn mẫu lớp 6 không phải là bài làm để các bạn sao chép lại mà chỉ gợi mở để vận dụng thực hành theo cách của bạn.

Ngoài việc tham khảo các bài văn mẫu lớp 6 các bạn có thể xem lại các bài văn mẫu lớp 5, văn mẫu lớp 4  và phần các bài soạn văn lớp 6 để có nguồn ngữ liệu cho bài viết.

Chú ý: Khi muốn xem nội dung bài văn mẫu lớp 6 bạn bấm vào phần tên bài để hiện ra phần nội dung. Nhiều bài có tên trùng nhau nhưng nội dung bài văn khác nhau (do cách sắp xếp theo vần alpha).