HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI NGỮ VĂN LỚP 12

Tổng hợp các bài hướng dẫn Soạn văn lớp 12 đầy đủ nhất. Các bài soạn Ngữ Văn được trình bày cẩn thận, chi tiết theo chương trình chuẩn. Chúc các bạn học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt môn Ngữ Văn 12.

Tổng quan Ngữ Văn lớp 12

Chương trình Ngữ văn lớp 11, các bạn đã được tiếp cận với văn học hiện đại từ đầu thế kỉ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. Chương trình lớp 12 sẽ tiếp tục tìm hiểu văn học hiện đại Việt Nam ở giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ 20.

Văn học nước ngoài lớp 12, các bạn sẽ được tiếp cận với những tác giả, tác phẩm: Sô-lô-khốp với Số phận con người, Lỗ Tấn với Thuốc, Hê-minh-uê với Ông già và biển cả,… để có những hiểu biết, nhận định về các tác gia nổi tiếng cũng như nền văn học của các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, các bạn sẽ rèn luyện thêm kĩ năng làm văn với các chuyên đề văn nghị luận trên cơ sở các thao tác lập luận đã tìm hiểu trong chương trình văn học 11.

Học kỳ I

Phần Văn học

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại đã mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta, trong đó có nền văn học. Từ đây, một nền văn học mới ra đời, gắn liền với tư tưởng độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, văn học Việt Nam giai đoạn này đã đạt được những thành tựu to lớn và để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị. Văn học giai đoạn này gồm các chặng đường với những chủ đề sáng tác nổi trội:

Chặng đường từ năm 1945 đến 1954: ca ngợi Tổ quốc và quần chúng cách mạng…

Chặng đường từ năm 1955 đến 1964: thể hiện hình ảnh người lao động, ca ngợi những đổi thay của đất nước trong bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội…

Chặng đường từ năm 1965 đến 1975: tập trung viết về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ.

Phần Làm văn

Trong chương trình làm văn 12, các bạn sẽ có cơ hội vận dụng những kiến thức Chương trình Làm văn của lớp 11(các kĩ năng sử dụng các thao tác lập luận vào trong bài viết, bài nói…), áp dụng vào những bài nghị luận cụ thể. Ở học kì 1, các bạn sẽ được thể nghiệm qua các dạng bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lý, Nghị luận về hiện tượng đời sống, Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

Học kỳ 2

Phần Văn học

Văn học từ năm 1975 trở đi bước vào công cuộc đổi mới vận động theo khuynh hướng dân chủ hóa, đổi mới về quan niệm nhà văn, quan niệm nghệ thuật về con người, phát huy tính sáng tạo với những tìm tòi, thể nghiệm mới.

Khác với các tác phẩm trong giai đoạn trước, văn học giai đoạn này đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của con người hiện đại và những đổi mới trong tư tưởng của tác giả. “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là cả một cuộc đấu tranh phức tạp bên trong mỗi con người trước sự cám dỗ của cái xấu, cái ác. “Chiếc thuyền ngoài xa” diễn tả đời sống thực của con người, những chuyển biến nội tâm phức tạp của từng nhân vật trước cuộc đời nghiệt ngã,…

Phần văn học nước ngoài bao gồm 3 tác phẩm nổi tiếng: Thuốc (Lỗ Tấn), Số phận con người (Sô-lô-khôp) và Ông già và biển cả (Hê-minh-uê). Chương trình của Trường học Trực tuyến Sài Gòn sẽ hướng dẫn cho các bạn các Đọc – hiểu các văn bản này, luyện tập các câu hỏi giáo khoa và một số đề văn nhằm giúp các bạn tiếp cận văn bản một cách hiệu quả.

Phần Làm văn

Sau khi đã được rèn luyện các kĩ năng nghị luận bằng những dạng đề ở học kì 1, các bạn sẽ bước vào học kì 2 với một số dạng đề khác như: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học; Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.