Cảm nhận những hình ảnh sinh động trong bài Vườn em của Trần Đăng Khoa

Đọc khổ thơ sau:

“Vườn em có một luống khoai

                       Có hàng chuối mật với hai luống cà

                             Em trồng thêm một cây na

                        Lá xanh vẫy gió như là gọi chim”

(Vườn em – Trần Đăng Khoa)

Dòng thơ cuối của khổ thơ trên có những hình ảnh sinh động nào? Theo em, bằng cách nào nhà thơ đã tạo nên những hình ảnh sinh động ấy? Em hãy ghi lại những cảm nghĩ của mình thông qua một đoạn viết ngắn (từ 7 đến 8) câu văn.

Gợi ý:

Học sinh chỉ ra được hình ảnh sinh động trong câu thơ cuối (vẫy gió, gọi chim) được nhà thơ tạo nên bằng cách nhân hoá, so sánh (Lá xanh vẫy gió như là gọi chim) bằng  một đoạn viết ngắn của mình với cảm xúc được bộc lộ một cách hồn nhiên, chân thực.