Category Archives: Văn Mẫu

Để học sinh có thể phát huy tính chủ động trong việc học, bên cạnh sự có mặt của giáo viên, các loại tài liệu tham khảo cũng đóng một vai trò quan trọng và cần thiết; đặc biệt là với một môn học đòi hỏi sự nhạy bén, tinh tế như môn Ngữ văn.

Nhằm giúp các em học tốt hơn chương trình Ngữ Văn, Các em cần có thêm nhiều bài văn mẫu hay làm tư liệu ôn tập cho các tiết học, giờ kiểm tra, thi… Chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc nhiều bài viết của học sinh trong các cuộc thi học sinh giỏi, thi viết.

Những bài văn mẫu này sẽ giúp các em biết cách trình bày một bài văn hoàn chỉnh theo chủ đề. Nhiều bài văn mẫu về các thể loại như: miêu tả, phân tích, nghị luận xã hội, phát biểu cảm nghĩ,… được chúng tôi sắp xếp hệ thống giúp các em tham khảo dễ dàng.

Mong đây sẽ là những tài liệu hữu ích, giúp các em ngày càng tiến bộ trong môn Ngữ Văn và có thể tự học tốt môn Ngữ Văn một cách chủ động, sáng tạo… Mời các em tham khảo các bài văn mẫu lớp 8 sau đây.

VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI | VĂN MIÊU TẢ  | VĂN CHỨNG MINH  | VĂN NGHỊ LUẬN | VĂN PHÂN TÍCH | VĂN KỂ CHUYỆN | VĂN BÌNH LUẬN | VĂN BẢN MẪU | VĂN THUYẾT MINH | VĂN TỰ SỰ | VĂN BIỂU CẢM