Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài Bóc lịch của Bùi Kiến Quốc

Trong bài Bóc lịch, nhà thơ Bùi Kiến Quốc có viết:

“Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.”

Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua đoạn thơ trên:

Boc lich

Gợi ý

Nhà thơ muốn nói: Kết quả học tập chăm chỉ của ngày hôm qua được thể hiện rõ trên trang vở hồng đẹp đẽ của tuổi thơ;’ nó sẽ được lưu giữ mãi mãi cùng với thời gian. Vì vậy có thể nói ngày hôm qua sẽ không bao giờ bị mất đi.

Bài tham khảo:

Đề 3: Trong bài Bóc lịch (Tiếng Việt 2, tập hai., 1995) nhà thơ Bế Kiến Quốc có viết:

“Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn…”

Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua đoạn thơ trên?

READ:  Vẻ đẹp của cảnh vật quê hương trong bài Phong cảnh Hòn Đất

BàI Làm:

Trong đoạn thơ trên, nhà thơ Bế Kiến Quốc như muốn nói với chúng ta rằng: Ta học hành chăm chỉ thì trong cuốn vở hồng đẹp đẽ của chúng ta sẽ được ghi lại những điểm mười do chính những kiến thức mà ngày đêm ta miệt mài học tập. Bởi vậy có thể nói: Ngày hôm qua tuy đã qua đi nhưng sẽ được nhắc đến khi ta có những kiến thức, có những thành quả mà “ngày hôm qua” ta đã tích lũy được.

Nội dung liên quan

READ:  Em hãy tả lại ngôi trường lúc giờ phút chia tay
Đánh giá SAO
[Tổng: 16 Trung bình: 4.2]