Các tổ chức chuyên môn của liên Hợp Quốc?

Hệ thống các Tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc bao gồm:

 1. Tổ chức lao động quốc tế (ILO)
 2. Tổ chức nông lương của Liên hiệp quốc ( FAO)
 3. Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên hiệp quốc ( UNESCO)
 4. Tổ chức y tế thế giới ( WHO)
 5. Quỹ tiền tệ quốc tế ( IMF)
 6. Tổ chức hang không dân dụng quốc tế (ICAO )
 7. Liên minh bưu chính thế giới ( UPU)
 8. Liên minh viễn thông quốc tế (ITU)
 9. Tổ chức khí tượng thế giới ( WMO)
 10. Tổ chức hang hải quốc tế ( IMO)
 11. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới ( WIPO)
 12. Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc ( UNIDO)
 13. Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ( IFAD)

Nhóm ngân hang thế giới gồm :

 1. Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD)
 2. Hiệp hội phát triểm quốc tế (IDA)
 3. Nghiệp đoàn tài chính quốc tế (IFC)
 4. Tổ chức bảo hộ đầu tư đa phương (MIGA)
 5. Trung tâm quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID)