Cách phân biệt các khái niệm văn hóa, văn hiến, văn minh, văn vật

-Văn hóa như đã nói ở trên trong bài: Trình bày khái niệm văn hóa của UNESCO và một số khái niệm khác về văn hóa và bài Khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh và lấy ví dụ

-Văn minh (civilization) gốc La tinh là “civitas”, nghĩa là “đô thị”, hàm ý một giai đoạn con người đã thoát khỏi tình trạng cư trú tự nhiên sang cư trú có bố trí quy hoạch, mang nhiều yếu tố nhân tạo.

-Do vậy khái niệm văn minh chỉ khía cạnh vật chất, kĩ thuật. Văn minh là những thành tựu đã đạt được khi văn hóa phát triển đến một mức độ nhất định của một không gian xã hội nhất định.

Vú dụ: văn minh Ai Cập cổ đại, văn minh Địa Trung Hải, văn minh Hoa-Hạ, văn minh trống đồng. . .

+Văn hóa xuất hiện trước văn minh. Trước khi xuất hiện văn minh Văn Lang- Âu Lạc, Việt Nam đã xuất hiện một số nền văn hóa như: văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn.

READ:  Hướng dẫn học sinh làm văn tả đồ vật

-Văn hiến:

-Văn vật

Một số di sản văn hóa UNESCO của Việt Nam

  • Di sản vật thể: động Phong Nha Kẻ Bàng, cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, hoàng thành Thăng Long. . .
  • Di sản phi vật thể: mộc bản triều Nguyễn, ca trù, hát xoan, nhã nhạc cung đình Huế, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.