Cách phân biệt chính tả LÍ và LÝ, Dùng thế nào cho đúng LÍ và LÝ khi viết

LÍ và LÝ là các từ viết chính tả đều đúng, nhưng cách sử dụng LÍ và LÝ của chúng lại khác nhau. Có nhiều người nhầm lẫn các từ này. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng đúng nhất kèm theo ví dụ minh họa.

Phân biệt LÍ với LÝ

1. lí la lí lắc, lí lắc, lí lắu

2. lí nhí, lí tí: nói lí nhí trong miệng, bé lí tí

lý do, lý luận, lý sự, lý thuyết, lý trí

hoa lý, thiên lý