Cách viết một bài văn cảm thụ văn học hay?

Trong bài viết Thế nào là cảm thụ văn học đã trình bày cảm thụ văn học là gì, làm sao để cảm thụ một tác phẩm văn học và và trong bài viết này giúp bạn làm sao để làm một bài văn thật hay với chủ đề cảm thụ văn học. Phần cuối bài viết là một số đề và gợi ý để các bạn luyện tập.

a. Đọc kỹ đề bài, nắm chắc yêu cầu của bài tập (phải trả lời được điều gì? Cần nêu bật được ý gì?…)

b. Đọc và tìm hiểu về câu thơ (câu văn) hay đoạn trích được nêu trong bài (Dựa vào yêu cầu cụ thê của bài tập để tìm hiểu, ví dụ: cách dùng từ đặt câu; cách dùng hình ảnh, chi tiết; cách sử dụng biện pháp nghệ thuật quen thuộc như so sánh, nhân hóa, điệp ngữ… đã giúp em cảm nhận được nội dung, ý nghĩa gì đẹp đẽ, sâu sắc).

READ:  Chải sẻ một số Kĩ năng viết một đoạn văn về cảm thụ văn học

c. Viết đoạn văn về cảm thụ văn học (khoảng 5 – 7 dòng) hướng vào yêu cầu của đề bài. (Đoạn văn có thể bắt đầu bằng một câu “mở đoạn” để dẫn dắt người đọc hoặc trả lời thẳng vào câu hỏi chính; tiếp đó, cần nêu rõ các ý theo yêu cầu của đề bài; cuối cùng, có htể “kết đoạn” bằng một câu ngắn gọn để “gói” lại nội dung cảm thụ)

Nắm vững yêu cầu về cảm thụ văn học ở tiểu học, kiên trì tập luyện từng bước (từ dễ đến khó), nhất định học sinh sẽ viết được những đoạn văn hay về cảm thụ văn học, sẽ có được năng lực cảm thụ văn học tốt để phát hiện biết bao điều đáng quý trong văn học và cuộc sống của chúng ta.

[display-posts category=”cam-thu-van-hoc” posts_per_page=”-1″ include_date=”false” order=”ASC” orderby=”title”]