Cảm nhận được điều gì về đất nước Việt Nam qua bài Việt Nam thân yêu

Trong bài Việt Nam thân yêu, nhà thơ Nguyễn Đình Thi có viết:

Việt Nam đất nước ta ơi!

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận được điều gì về đất nước Việt Nam?

mau gat

Gợi ý

Đọc đoạn thơ trên em cảm nhận được:

– Đất nước Việt Nam thật giàu đẹp, đáng yêu, thể hiện qua hình ảnh: biển lúa rộng mênh mông (hứa hẹn sự no ấm), cánh cò bay lả rập rờn (gợi nét giản dị đáng yêu).

– Đất nước Việt Nam thật đáng tự hào với cảnh hùng vĩ mà nên thơ, thẻ hiện qua hình ảnh đỉnh Trường Sơn cao vời cợi sớm chiều mây phủ.