Cảm nhận niềm vui đi học của cả nhà qua khổ thứ hai trong bài thơ Cả nhà đi học

Đọc bài thơ sau:

                                  Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng thưa thầy, chào cô

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng chào cô, thưa thầy”…

Cả nhà đi học, vui thay!

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

Nhà mình như thể được… ba điểm mười.

(Cao Xuân Sơn)

Em cảm nhận được niềm vui đi học của cả nhà qua khổ thơ thứ hai trong bài thơ như thế nào?

Gợi ý

Niềm vui đi học của cả nhà được diễn tả qua khổ thơ thứ hai thật hồn nhiên và đáng yêu. Khi cả nhà đều đI học, đều là học trò của các thầy giáo, cô giáo thì ai cũng được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong học tập. Khi có “điểm xấu” thì “buồn lây cả nhà”. Khi được “điểm 10” thì niềm vui cũng được nhân lên. Kết quả học tập tốt đã thật sự làm cho cả nhà sung sướng và hạnh phúc.